Katılımcılar

Projenin kabul edilmesi durumunda, yerel düzenleme kurulu 20 asil ve 20 yedek aday belirleyecek ve eğitime kabul edilen katılımcıların listesi 22 Ocak 2023 tarihinde bu sitede ilan edilecektir.

Eğitici, Katılımcı ve Yardımcı Personel Yol Gideri (Brüt)

(Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır)

:

Kişinin çalıştığı kurum/bulunduğu yer/ikametgahı ile katılacağı etkinliğin yapıldığı il arasındaki geliş-gidiş toplam mesafe için en fazla 5500 gösterge olmak üzere, kilometre başına en fazla "5" gösterge, ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

2022 yılı yol ücreti olarak; 1100 kilometreyi aşmamak üzere (1294,95 TL), her kilometre için brüt 1,18 TL, il içinden katılanlara ise brüt 82,41 TL ödeme yapılacaktır.

(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 600 TL.)

     
Konaklama Gideri : 250 TL/gün/kişi
İaşe Gideri : 125 TL/gün/kişi
Kırtasiye ve Sarf Malzemesi : Katılımcı başı en çok 100 TL