Eğitim Kapsamı

        30 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında 7 gün sürecek ve toplamda 50 saatten oluşan eğitimde aşağıda yer alan konuların işlenmesi amaçlanmaktadır. Eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere yönelik bu eğitimler eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Etkinlik boyunca verilmesi planlanan dersler ve ders saatleri şu şekilde öngörülmektedir:

Konular

Eğitmen

Ders
saati

Ders Günü

1. Bilim, felsefe ve eğitim ilişkisi

Dr. Öğrt. Üyesi Celal Sabancı

2

Pazartesi

2. Bilimin doğası ve bilim insanının özellikleri

Prof. Dr. İsmail Arslantaş

3

Pazartesi

3.  Bilimsel araştırma süreci

Doç. Dr. Rasim Tösten

3

Salı

4.  Bilimsel araştırmanın niteliği ve araştırma paradigmaları.

Prof. Dr. Behçet Oral

3

Salı

5.  Pozitivist paradigma yaklaşımı: nicel araştırma

Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Başaran

3

Salı-Çarşamba

6. Nicel araştırma Yönteminde Kullanılan Yazılımlar; JASP ile Nicel Veri Analizi

Doç. Dr. Ragıp Terzi

6

Çarşamba

7. Yapısal Eşitlik Modellemesinde Aracı ve Düzenleyici Değişken Analizi: LİSREL Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balaman

3

Perşembe

8. Nitel araştırma desenleri ve süreci ve bilimsel araştırmalardaki yeri

Prof. Dr. Habib Özkan

3

Perşembe

9. Nitel araştırma yazılımları (Atlas.ti)

Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Baş

3

Cuma

10.Meta analiz kurumsal çerçeve CMA (Comprehensive Meta-Analysis) yazılımı kullanımı

Doç. Dr. Serkan Dinçer

6

Cuma-C.tesi

11.Karma desen araştırmaları ve MAXQDA yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Yavaş

3

C.tesi

12. Kavram geliştirme çalışmaları

Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Bozak

2

C.tesi

13.  Bilimsel çalışmalarda kaynak gösterme ve EndNote  yazılımı

Doç. Dr. Ahmet Göçen 

2

C.tesi

14.  Bilimsel araştırma raporunun hazırlanması

 Prof. Dr. Celal Teyyar Uğurlu

4

Pazar

15. Bilimsel çalışmalarda etik

Doç. Dr. Okan Sarıgöz

1

Perşembe

16. Akademik yayın süreci ve hakem değerlendirmeleri

Doç. Dr. Yavuz Bolat

2

Pazar

17. Genel değerlendirme

Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Baş

1

Pazar

TOPLAM

 

50

 

 

Not: Mavi renkle işaretlenmiş oturumlarda önceki bölümde açıklanan yazılımlara yer verilecektir.
Eğitim yedi gün sürecektir. Her bir ders saati 50 dakika, ders araları da 10 dakika olarak planlanmıştır. Ders konularının ve içeriklerin bütünlüğü açısından pazartesi öğleden önce açılış, proje hakkında bilgilendirme toplantısı ve buz kırıcı etkinlikler (tanışma) ile öğleden sonra 5 saat ders, salı 8, Çarşamba 7, perşembe 7, cuma 8, cumartesi 8 ve pazar 6 (+1 saat genel değerlendirme) olmak üzere toplam 50 saatlik ders planlaması yapılmıştır. Derslerin saat 9:00’da başlaması, en geç 18:00’de bitmesi öngörülmektedir. Öğle yemeği için 60 (12:00-13:00 arası) dakika ayrılmıştır. Konuların ders programındaki dağılımı genelden özele bir bütünlük oluşturacak ve teorik bilgiden uygulamalı bilgiye geçiş yapılabilecek şekilde ve teori uygulama eşgüdümlü olacak şekilde tasarlanmıştır (bknz. Etkinlik Eğitim Programı). Yazılımlarla ilgili kısımlarda eğitmenler tarafından katılımcılara temel kurumsal çerçeveyi sunan teorik bilgi verilecek, devamında örnek veriler üzerinden katılımcılarla birlikte uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.