Başvuru

        Proje Başvuru Linki için TIKLAYINIZ...

     Etkinliğin hedef kitlesini; sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitülerinin öğretmenlik ile ilgili bölümlerinde veya eğitim bilimleri enstitülerinde kayıtlı yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Eğitimin kapsamı bilimleri (Eğitim programları ve öğretimi, Eğitim yönetimi ve denetimi, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, Eğitimde ölçme değerlendirme vb.) ve öğretmenlik alanında (Özel eğitim, okul öncesi eğitim, Temel eğitim, Güzel sanatlar eğitimi, Ortaöğretim öğretmenliği bölümleri vb.) lisansüstü eğitim alan lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Hedef kitle seçim ölçütleri arasında lisansüstü öğrencileri için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

* Eğitim bilimleri bölümü veya öğretmenlik alanlarında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak şartı bulunmaktadır.

* Katılımcıların genel akademik not ortalamaları lisansüstü düzeyde en az 3.00 (4.00 üzerinden) ve üzeri olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00’lük not sistemine çevrilmiş belgeleri gerekmektedir. Katılımcıların seçilmesinde öncelikle lisansüstü akademik başarı [Genel not ortalaması] dikkate alınacaktır.

* Eğitim içeriklerinden bir kısmı bilimsel araştırmalarda kullanılan yazılımları da kapsadığından katılımcılardan teknoloji okuryazarı olmaları beklenmektedir.

* Farklı bölge ve üniversitelerden üst düzeyde çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecektir. Bu doğrultuda katılımcıların farklı üniversitelerden (kamu ve vakıf) ve şehirlerden olması koşulu gözetilecek, homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır. Etkinlik sonunda hazırlanacak değerlendirme raporunda katılımcıların seçiminde kullanılan değerlendirme kriterlerine ayrıca yer verilecektir.

* Katılımcıların mümkün olduğunca farklı anabilim dallarından (eğitim bilimleri bölümü anabilim dalları ve bölüm öğretmenliği (örneğin, İngilizce öğretimi yüksek lisans programı) anabilim dallarından olmasına özen gösterilecektir.

* Proje kapsamında 20 katılımcıya yer verilecek olup, katılımcıların seçimi 10 kadın / 10 erkek olacak şekilde planlanacaktır. Bu şekilde 20 asıl katılımcı ile 20 yedek katılımcı belirlenecektir.

* Katılımcıların projeye kabulü halinde TÜBİTAK ARBİS sisteminde kayıtlı olmaları ve bilgileri (özellikle iletişim bilgileri) eksiksiz ve güncel olmalıdır. Proje kabul edilen ancak ARBİS’e kayıtlı olmayan kursiyerlerin https://arbis.tubitak.gov.tr/ linki üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

* Daha önce benzer konulu/temalı herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan veya daha önce bu program (2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı) kapsamında desteklenen bir eğitime katılmamış adaylara öncelik verilecektir.

* Gerektiğinde, projeye kabul edilen katılımcılardan ön başvuruda beyan ettikleri bilgileri bilim kurulu tarafından belgelendirmeleri (transkript, öğrenci belgesi vb.) talep edilebilecektir. Bu nedenle katılımcı adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunmamaları oldukça önemlidir.

* Lisanüstü düzeyde en az bir tane “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” türü bir dersi başarıyla geçmiş olmaları (transkript ile belgelendirme) gerekmektedir.

Sayın Araştırmacılar; 

Başvuru esnasında sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz. Başvuru aşamasında sunduğunuz bilgileri eğitime katılmaya hak kazandığınızda belgelendirmeniz istenecektir. Sunacağınız ilgili belgeler ile online başvuru sırasındaki beyanlarınız arasında tutarsızlık veya eksiklik bulunması durumunda yedek adaylar eğitime katılmaya hak kazanacaklardır. Bu nedenle ön başvuru sırasında vereceğiniz bilgilerin doğruluğu oldukça önemlidir. İlginiz için teşekkürler.